24 Themâu WordPress Gorau ar gyfer Blogiau Rysáit a Bwyd (2023)

24 Themâu WordPress Gorau ar gyfer Blogiau Rysáit a Bwyd (2023)
Paul Steele

Ydych chi’n chwilio am y themâu WordPress gorau ar gyfer eich blog ryseitiau?

Dylai blog ryseitiau bwyd ddangos lluniau deniadol gyda ryseitiau cyflawn. Mae angen iddo edrych yn ddeniadol hefyd. Efallai na fydd themâu blog WordPress traddodiadol yn gwneud i'ch ryseitiau sefyll allan.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhannu rhai o'r themâu WordPress gorau ar gyfer blogiau ryseitiau y gallwch eu defnyddio ar unwaith.

Creu Blog Rysáit Gyda WordPress

WordPress yw'r adeiladwr gwefannau gorau ar y farchnad. Mae'n berffaith ar gyfer rhannu ryseitiau a chreu gwefannau deniadol sy'n ymwneud â bwyd.

Mae dau fath gwahanol o WordPress. Y rhain yw WordPress.com, sy'n blatfform lletyol, a WordPress.org, a elwir hefyd yn WordPress hunangynhaliol.

Am ragor o fanylion, edrychwch ar ein cymhariaeth o WordPress.com vs WordPress.org.<1

Ar gyfer eich blog ryseitiau bwyd, rydym yn argymell WordPress.org hunangynhaliol. Mae'n rhoi mynediad llawn i chi i holl nodweddion pwerus WordPress.

Bydd angen cyfrif cynnal WordPress ac enw parth i greu eich gwefan ryseitiau.

Rydym yn argymell defnyddio Bluehost ar gyfer eich gwesteiwr a'ch parth enw. Maent yn un o'r cwmnïau cynnal mwyaf yn y byd ac yn ddarparwr cynnal a argymhellir yn swyddogol.

I ddefnyddwyr, mae Bluehost yn cynnig parth am ddim, tystysgrif SSL am ddim, a gostyngiad MAWR ar we-letya. Mae’n fargen na fyddwch yn ei chael yn unman arall.

→ Cliciwch Yma i Hawlio Hwnnw UnigrywMae Igloo

Igloo yn thema WordPress hyblyg ar gyfer blog rysáit, bwyty neu gaffi. Mae'n dod gyda dyluniad modern hardd, orielau lluniau cain, ac integreiddio cyfryngau cymdeithasol adeiledig.

Ar gyfer gwefannau bwytai, mae ganddo system rheoli bwydlenni ac adrannau tysteb. Daw mewn cynlluniau lliw lluosog, a gallwch newid lliwiau ar gyfer tudalennau unigol hefyd.

24. Rosa

Mae Rosa yn thema blog bwyd a ryseitiau WordPress hardd. Mae ganddo liwiau trawiadol a chynllun cefndir sgrin lawn gyda lluniau blasus i ddal sylw eich ymwelwyr yn gyflym.

Daw'r thema gydag offer adeiledig i ychwanegu ryseitiau gyda delweddau, ryseitiau fideo, a mwy . Gallwch hefyd greu tudalennau glanio pwrpasol i arddangos eich ryseitiau bwyd dan sylw.

Gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddod o hyd i rai o’r themâu WordPress gorau ar gyfer blogiau ryseitiau. Efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar ein rhestr o ffyrdd o wneud arian ar-lein o'ch blog a chanllaw cyflawn i sefydlu archebu bwyd ar-lein ar gyfer bwytai yn WordPress.

Os oeddech chi'n hoffi'r erthygl hon, yna tanysgrifiwch i'n Sianel YouTube ar gyfer tiwtorialau fideo WordPress. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Twitter a Facebook.

Cynnig Bluehost ←

Ar ôl prynu gwesteiwr, gallwch fynd ymlaen a gosod WordPress. Nesaf, dilynwch ein canllaw cam wrth gam ar sut i ddechrau blog bwyd.

Nawr, gadewch i ni edrych ar ein rhestr o'r themâu WordPress gorau ar gyfer blogiau ryseitiau wedi'u dewis â llaw.

1 . Astra

Mae Astra yn thema wych ar gyfer adeiladu blog rysáit, bwyd neu fwyty. Mae'n dod gyda dwsinau o dempledi y gallwch eu defnyddio, gan gynnwys y templed blog bwyd a diod.

Gallwch ychwanegu eich delweddau yn hawdd, defnyddio unrhyw ffontiau Google, a dewis o liwiau diderfyn yn yr addasydd thema byw. Mae yna lawer o opsiynau addasu eraill hefyd.

Mae thema Astra yn addas ar gyfer dechreuwyr pur, ond mae hefyd yn cynnig llawer o bŵer a hyblygrwydd. Mae Astra wedi ymgorffori cyflymder a pherfformiad optimeiddio.

Gallwch ychwanegu elfennau ychwanegol at eich gwefan yn hawdd, megis ffurflen gyswllt. Gallech hyd yn oed werthu neu roi llyfr coginio i’w lawrlwytho gan ddefnyddio addon Easy Digital Downloads Astra.

2. SeedProd

SeedProd yw’r adeiladwr gwefan a thema WordPress gorau. Mae'n gadael i chi wneud eich blog rysáit o'r dechrau gyda phennawd wedi'i deilwra, gan gynnwys dewislen llywio, delwedd gefndir, botwm galw-i-weithredu, a mwy.

Mae ganddo adeiladwr llusgo a gollwng i wneud a thema blog rysáit. Mae'r adeiladwr thema yn hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dechreuwyr ac mae ganddo opsiynau syml fel cynlluniau lliw, dewis ffontiau, cefndiroedd a chynlluniau.

SeedProd hefydyn darparu templedi thema parod a hollol weithredol ar gyfer gwahanol fathau o flogiau WordPress, gwefannau a siopau ar-lein. Gallwch fewnforio templed a disodli'r cynnwys a'r delweddau i lansio'ch blog ryseitiau bwyd.

3. Themâu Ffynnu

Mae Thrive Themes yn adeiladwr thema WordPress poblogaidd gyda set offer pwerus. Mae ganddo dempledi adeiledig y gallwch eu mewnforio a'u haddasu i lansio'ch blog ryseitiau bwyd mewn ychydig funudau yn unig.

Yn y Thrive Suite, rydych chi'n cael ategyn profi A/B i'ch helpu chi i ddarganfod pa dudalen lanio sy'n rhoi chi mwy o draffig. Mae Thrive Themes yn hynod hyblyg ac yn hawdd ei integreiddio â'ch hoff offer marchnata.

O ran dyluniad a gosodiad, mae gan Thrive Themes gynlluniau lliw craff, gosodiadau gwefan byd-eang, a mwy. Mae'n cefnogi patrymau bloc y gallwch eu defnyddio i greu tudalennau glanio cwbl bwrpasol heb ysgrifennu cod.

4. Divi

Divi yw un o’r themâu WordPress amlbwrpas gorau ar y farchnad. Mae'n dod gyda channoedd o gynlluniau adeiledig ar gyfer gwahanol gilfachau busnes, gan gynnwys templedi bwyd a ryseitiau.

Gyda thema Divi, mae gennych hefyd adeiladwr tudalennau pwerus i'w addasu'n hawdd. Mae ganddo offer pwynt-a-chlic, elfennau, a modiwlau sy'n caniatáu ichi ddechrau blogio heb olygu unrhyw god.

Daw Divi gyda channoedd o becynnau cynllun, sy'n ei gwneud hi'n hawdd creu gwefan WordPress yn gyflym. Hyd yn oed yn well, mae Divi yn defnyddio dyluniad ymatebol igwneud eich gwefan yn gyfeillgar i ffonau symudol.

Gweld hefyd: Beth yw Ategion WordPress? A Sut Maen nhw'n Gweithio?

5. Mae Ultra

Ultra yn thema WordPress boblogaidd a adeiladwyd i greu unrhyw fath o wefan neu flog. Mae'n gwbl gydnaws â golygydd bloc WordPress.

Mae'n dod ag ychydig o wefannau cychwyn ar gyfer gwefannau bwyd, cogyddion, ryseitiau a chaffis. Mae'r rhain yn gadael i chi gael eich gwefan ar waith yn gyflym. Maent yn cynnwys gosodiadau'r wefan, cynnwys, dewislen llywio, teclynnau, ac yn y blaen.

Mae Ultra yn cynnwys Themify Builder, sy'n ei gwneud hi'n haws i chi sefydlu blog ac ychwanegu'ch ryseitiau. Mae Ultra hefyd yn cynnig ategion lluosog i ychwanegu mwy o nodweddion i'ch gwefan.

6. Hestia Pro

Mae Hestia Pro yn thema amlbwrpas WordPress un dudalen sy’n addas iawn ar gyfer unrhyw fath o blog neu wefan broffesiynol. Mae'n cefnogi cynnwys fideo i ychwanegu eich fideos ryseitiau yn hawdd.

Mae ganddo adrannau hafan i gogydd neu berchennog y blog i greu adran 'Amdanaf i' neu bortffolio. Mae'r thema hefyd yn gweithio'n wych gyda'ch hoff adeiladwyr tudalennau fel Beaver Builder i'w haddasu.

6. Foodie Pro

Mae Foodie Pro yn thema wych gan StudioPress. Mae’n thema WordPress grefftus ar gyfer blogiau ryseitiau, gwefannau bwyd, a busnesau iechyd a maeth. Mae'n cynnwys cynllun modern llawn teclyn ac yn gadael i chi lusgo a gollwng eitemau i sefydlu'ch gwefan.

Mae Foodie Pro yn cynnwys panel opsiynau thema, cymorth addasu byw, penawdau personol, cynlluniau tudalennau lluosog, a mwy.Mae wedi'i optimeiddio'n fawr ar gyfer cyflymder a pherfformiad.

Mae StudioPress bellach yn rhan o WP Engine, y cwmni cynnal WordPress mwyaf poblogaidd a reolir. Gallwch chi gael y thema hon a phob un o'r 35+ o themâu StudioPress eraill pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer WP Engine hosting i adeiladu'ch gwefan.

Bonws: mae defnyddwyr hefyd yn cael 20% i ffwrdd yn ychwanegol. Dechreuwch gyda WP Engine heddiw!

7. Bwyty

Mae bwyty yn thema WordPress ragorol a grëwyd yn benodol ar gyfer caffis, bwytai a blogiau ryseitiau bwyd. Mae'n dod gyda nifer o offer i ychwanegu bwydlen fwyd, categorïau, manylion cogyddion, a mwy.

> Mae ganddo gynllun grid ar yr hafan i arddangos eich ryseitiau gyda delweddau. Gallwch hefyd greu tudalennau glanio lluosog ar gyfer tystebau defnyddwyr, ryseitiau sengl, a gwybodaeth gyswllt.

8. Mae Kale

Kale yn thema WordPress arddull finimalaidd am ddim. Mae'n cynnwys cynllun blog traddodiadol glân a syml gyda'r holl nodweddion sylfaenol.

Gallwch greu tudalennau ryseitiau sy'n edrych yn wych yn hawdd gan ddefnyddio'r templedi lled-llawn adeiledig ar gyfer postiadau a thudalennau.

Daw Kale gyda thudalen flaen arbennig sy'n arddangos postiadau dan sylw. Mae ganddo hefyd yr opsiwn i ddangos baner neu lithrydd postiadau yn y pennyn ac mae'n cynnwys eFasnach llawn a chefnogaeth iaith RTL.

9. Cookely

Thema rysáit WordPress yw Cookely a luniwyd yn benodol ar gyfer blogiau bwyd a choginio. Daw'r thema hardd hon gyda cherdyn rysáit amynegai ryseitiau adeiledig y gallwch ei ddangos a'i ddidoli yn ôl categori.

Mae gan yr hafan adrannau gwahanol gydag ardal cynnwys dan sylw ar y brig. Mae ar gael mewn 4 cynllun lliw, a gallwch hefyd ddewis eich lliwiau yn hawdd.

Gweld hefyd: Themâu WordPress Mwyaf Poblogaidd a Gorau 2023 (Dewis Arbenigwr)

10. Elara Pro

Mae Elara yn thema blog bwyd a ryseitiau WordPress wedi’i ddylunio’n gain. Mae'n cynnwys dyluniad glân a modern sy'n gwneud eich cynnwys a'ch delweddau yn fwy deniadol.

Mae'n dod gyda lluniwr ryseitiau, ynghyd â thempled rysáit, mynegai ryseitiau, a nodweddion hidlo. Mae gan Elara hefyd gefnogaeth fewnol i arddangos hysbysebion a hyrwyddo'ch cynnwys.

11. Florentine

Mae Fflorens yn thema WordPress gain sydd wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer blogiau ryseitiau. Mae'n cynnwys adran ryseitiau bwrpasol sy'n caniatáu ichi ychwanegu ryseitiau wedi'u fformatio'n gywir i'ch gwefan. Bydd eich defnyddwyr hefyd yn gallu newid i ddull coginio heb dynnu sylw ar unwaith.

Mae'n cynnwys rhannu cymdeithasol, gwahanol arddulliau, a dewisiadau cynllun. Mae'r opsiynau thema yn hawdd i'w rheoli gan ddefnyddio'r addasydd WordPress gyda rhagolwg byw.

12. Puppy

Pulppy yw un o themâu blog bwyd gorau. Mae'n dod gyda dyluniad unigryw sy'n defnyddio cynlluniau lliw hwyliog a chynllun modern ar gyfer cyflwyno.

Mae'n cynnwys elfennau llusgo a gollwng i osod eich tudalen hafan. Y tu mewn, fe welwch adrannau i ychwanegu eitemau portffolio, cynhyrchion dan sylw, llithryddion, a botwm galw-i-weithredu. Gallwch hefyd ddefnyddioi ychwanegu siop ar-lein at eich blog.

13. Neve

Mae Neve yn thema WordPress amlbwrpas chwaethus a grëwyd i greu unrhyw fath o wefan. Mae'n cynnwys templedi blog bwyd a ryseitiau lluosog y gallwch eu defnyddio ar y wefan. Mae'n hawdd newid y cynnwys gyda'ch delweddau a'ch testun eich hun.

Mae'n hyblyg ac yn hawdd ei osod gyda chynlluniau cain sy'n denu mwy o ddefnyddwyr i'ch blog. Mae gan y thema integreiddio WooCommerce llawn i werthu'ch ryseitiau ar-lein.

14. OceanWP

Mae OceanWP yn thema WordPress amlbwrpas fodern. Mae'n dod gyda mewnforiwr cynnwys demo 1-clic ac ychydig o dempledi taledig ac am ddim ar gyfer blogiau ryseitiau.

> O ran nodweddion, mae gan y thema amser llwytho tudalen cyflym, cefnogaeth amlieithog, a chydnawsedd eFasnach. Mae hefyd yn darparu ategion defnyddiol i ehangu ymarferoldeb eich gwefan.

15. Osteria

Mae Osteria yn thema rysáit WordPress ragorol a grëwyd yn benodol ar gyfer blogwyr bwyd, perchnogion caffis a bwytai. Prif nodwedd y thema yw ei heffaith sgrolio 3D, sy'n ei gwneud yn unigryw ac yn tynnu sylw defnyddwyr.

Mae'n rhoi golygydd wedi'i deilwra i chi i ychwanegu eich ryseitiau bwyd, eich hoff fwydlenni, a'ch disgrifiadau bwyd. Mae'r thema hefyd yn cynnig rheolwr arddull i addasu lliwiau, ffontiau a chefndiroedd. Gallwch hefyd sefydlu system archebu bwyd i'ch defnyddwyr osod archebion ar-lein ar gyfer eich ryseitiau blasus.

16.Mae Foodica

Foodica yn thema WordPress hardd ar ffurf cylchgrawn ar gyfer pobl sy’n hoff o fwyd. Mae ganddo ddyluniad modern ac mae'n dod mewn 6 chynllun lliw i ddewis ohonynt.

Mae'n cynnwys codau byr i ychwanegu cynhwysion ryseitiau i'ch postiadau blog. Mae ganddo hefyd adrannau pwrpasol i arddangos parthau hysbysebu a baneri i wneud arian ar-lein.

17. Foodie

Thema WordPress yw Foodie a grëwyd ar gyfer cogyddion, blogwyr bwyd a blogwyr ryseitiau. Mae'n cynnwys adran postiad ryseitiau i ychwanegu cynhwysion, cyfarwyddiadau, a fideos.

Mae Foodie yn defnyddio cynllun blog traddodiadol gyda chefnogaeth ar gyfer cefndir personol a logo personol. Gallwch ddefnyddio'r addasydd WordPress live i wneud newidiadau i sut mae'ch gwefan yn edrych.

18. Ryseitiau Bwyd

Mae Ryseitiau Bwyd yn thema WordPress am ddim sy'n addas ar gyfer cogyddion, bwytai a busnesau bwyd, yn ogystal ag ar gyfer blogio ryseitiau. Mae ei faes cynnwys yn ymatebol, felly mae wedi'i rannu'n grid 2 golofn ar y sgrin bwrdd gwaith a chynllun un golofn ar sgriniau bach.

Mae Ryseitiau Bwyd yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer uwchlwytho logo wedi'i deilwra, dewislen cyfryngau cymdeithasol, delwedd gefndir sgrin lawn, a mwy. Mae'n hawdd ei sefydlu hefyd.

19. Mae Pepper+

Pepper+ yn thema WordPress amlbwrpas gyda sawl cynllun un contractwr, gan gynnwys un ar gyfer gwefan bwyd/rysáit. Mae'n cymryd agwedd fodiwlaidd ac yn dod gyda gwahanol fodiwlau y gallwch eu llusgo a'u gollwng i greu gosodiadau personol.

Mae'n barodar gyfer WooCommerce ac yn cefnogi WPML i greu gwefannau amlieithog. Mae'n hawdd i ddechreuwyr ei ddefnyddio oherwydd mae ganddo fewngludiad cynnwys 1-clic a gosodiad cyflym.

20. Mae Gourmand

Gourmand yn thema WordPress wedi’i dylunio’n gain ar gyfer gwefannau bwyd a ryseitiau. Mae ganddo adran ryseitiau hardd, sy'n eich galluogi i ychwanegu ryseitiau ar yr hafan.

Mae'n gydnaws ag adeiladwyr tudalennau llusgo a gollwng poblogaidd fel Visual Composer i'w haddasu'n hawdd. Gydag optimeiddio SEO mewnol, dylai eich ryseitiau raddio'n dda yn awtomatig yn Google a pheiriannau chwilio eraill.

21. Blog Bwyd

Mae Blog Bwyd yn thema blog rysáit a bwyd WordPress bwerus sy'n cynnwys ategyn rysáit premiwm. Mae'n caniatáu ichi ychwanegu, rheoli a rhannu ryseitiau ar eich gwefan. Gallwch hefyd ganiatáu i ddefnyddwyr rannu eu ryseitiau ar eich blog.

Mae'n darparu adrannau hafan i arddangos lluniau bwyd a ryseitiau yn broffesiynol. Mae'n cael ei anfon gyda Beaver Builder i greu cynlluniau tudalennau wedi'u teilwra gan ddefnyddio offer llusgo a gollwng.

22. Mae Foody Pro

Foody Pro yn thema WordPress wedi’i dylunio’n hyfryd ar gyfer gwefannau blogio bwyd a ryseitiau. Mae'r thema gain hon yn cynnwys teipograffeg hyfryd a chynllun glân, eang.

Ar yr hafan, mae'n cynnig llithrydd cynnwys dan sylw gyda botymau galw i weithredu. Mae'n barod ar gyfer WooCommerce, mae'n dod gyda theclyn Instagram, ac mae'n cynnwys mynegai ryseitiau a gynhyrchir yn awtomatig.

23.
Paul Steele
Paul Steele
Fel sylfaenydd yr asiantaeth farchnata ar-lein lwyddiannus, mae Paul Steele wedi bod yn helpu busnesau o bob maint i sefydlu presenoldeb ar-lein cryf ers dros ddegawd. Mae ei arbenigedd yn cwmpasu popeth o optimeiddio peiriannau chwilio i farchnata cyfryngau cymdeithasol, ond ei wir angerdd yw helpu dechreuwyr i ddeall gweithrediadau mewnol WordPress. Gyda dawn i dorri cysyniadau cymhleth i lawr yn gamau hawdd eu dilyn, mae Paul's Beginner's Guide for WordPress wedi dod yn adnodd anhepgor ar gyfer perchnogion gwefannau newydd, blogwyr ac entrepreneuriaid sydd am gymryd rheolaeth o'u presenoldeb ar-lein. P'un a ydych chi'n ceisio optimeiddio'ch gwefan ar gyfer peiriannau chwilio, addasu ymddangosiad eich gwefan, neu lywio'r rhyngwyneb WordPress yn unig, mae dull cyfeillgar a hygyrch Paul yn sicr o wneud i'r broses deimlo'n llai brawychus ac yn haws ei rheoli. Fel blogiwr brwd a marchnatwr digidol profiadol, mae Paul hefyd yn rhannu ei wybodaeth a'i fewnwelediad ar bynciau eraill sy'n ymwneud â marchnata ar-lein, gan helpu ei ddarllenwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a'r arferion gorau diweddaraf yn y diwydiant.